5 października 2020
siatki wielkopolskie

Ogrodzenie to niezwykle ważna część posesji. Niezależnie od tego, czy są to panele ogrodzeniowe, czy też siatka ogrodzeniowa, tak naprawdę dopiero jej postawienie pozwala w jednoznaczny sposób wyznaczyć teren działki i odróżnić go tak od posiadłości sąsiadów, jak i od miejsc publicznych, ogólnodostępnych, takich jak drogi. Ogrodzenie decyduje także o bezpieczeństwie posesji. Zapobiega włamaniom i ogranicza podgląd na nasz teren. Przy stawianiu ogrodzenia należy jednak pamiętać o tym, że trzeba to robić zgodnie z przepisami.

Ogrodzenia nieprzekraczające określonej wysokości

Czasem, stawiając ogrodzenie, nie trzeba się troszczyć o żadne urzędowe formalności. Jest tak wtedy, kiedy wysokość muru czy też płotu nie przekracza 2,2 metra. Wiele ogrodzeń mieści się właśnie w tej granicy, w związku z czym, wznosząc je, nie należy się martwić dokumentami potwierdzającymi prawo do ich postawienia. W pewnych sytuacjach problematyczne mogą być jednak kwestie dotyczące tego, jak ma wyglądać ogrodzenie i kto powinien za nie zapłacić. Wątpliwości takie pojawiają się wtedy, kiedy nasza posiadłość stoi tuż obok kolejnej działki albo pomiędzy dwiema już istniejącymi działkami. W takim wypadku należy się porozumieć z sąsiadami, a jeśli okaże się to niemożliwe, można skorzystać z usług geodety lub przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

Ogrodzenia przekraczające określoną wysokość

Co natomiast w przypadku, kiedy wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 metra? Na pewno nie trzeba wtedy ubiegać się o dokument, jakim jest pozwolenie na budowę. Należy natomiast dokonać zgłoszenia w starostwie, które powiadomi urzędników o zamiarze wzniesienia ogrodzenia. W dokumencie tym powinno się zawrzeć szczegółowe informacje związane z planowanym przedsięwzięciem.

Jakie są wymogi czasowe związane ze zgłoszeniem budowy ogrodzenia? Trzeba go dokonać co najmniej trzy tygodnie przed tym, jak rozpoczną się roboty. Skąd taki termin? Jest on potrzebny po to, aby odczekać czas, w trakcie którego ktoś mógłby wnieść sprzeciw wobec budowy ogrodzenia. Wniesienie takiego sprzeciwu jest możliwe, chociażby ze względów związanych z szerszymi planami przestrzennymi.