30 listopada 2022
siatki wielkopolskie

Prawidłowe przygotowanie podłoża pod montaż ogrodzenia panelowego to połowa sukcesu. Same panele są niezmiernie łatwe do instalacji, jeśli słupki są solidnie posadowione w gruncie. Ogrodzenie tego rodzaju jest bardzo lekkie, zatem nie wymaga fundamentu ciągłego, chyba że dane podłoże jest nierówne i luźne. O co należy zadbać przed rozpoczęciem montażu paneli ogrodzeniowych?

Przygotowanie podłoża – jak zrobić to dobrze?

Niezależnie od rodzaju ogrodzenia oraz gruntu, na którym będzie ono stawiane, konieczne jest precyzyjne wytyczenie granic działki. Zadanie to należy do geodety. Następnie trzeba wyznaczyć linię, po której będzie biegło ogrodzenie i całkowicie oczyścić ten teren. Dzięki temu, że z podłoża zostaną usunięte wszystkie gałęzie, korzenie i kamienie, instalacja ogrodzenia panelowego pójdzie naprawdę sprawnie. Grunt należy także zniwelować, a najlepiej też osuszyć. W praktyce często jednak ogrodzenie trzeba stawiać na niestabilnym lub pochylonym podłożu, co jest oczywiście możliwe – przy odpowiednim doborze metody montażu.

Rodzaje fundamentów pod ogrodzenia panelowe

Wybór odpowiedniego fundamentu zależy od wysokości i ciężaru paneli, specyficznych cech terenu, typu gruntu, jak również oczekiwanego efektu estetycznego. Dostępne są następujące rozwiązania:

  • fundament punktowy – możliwy na stabilnym podłożu i dla ogrodzenia o standardowych wymiarach. Wypoziomowane słupki umieszcza się w precyzyjnie odmierzonych wykopach, a następnie zalewa betonem
  • podmurówka prefabrykowana – w tym przypadku należy najpierw wykonać fundament punktowy, na słupki nałożyć łączniki, a między nimi zamontować murki zgodnie z sugestiami producenta
  • fundament ciągły – gwarantuje doskonałą stabilność dzięki wylewce betonowej, spajającej ogrodzenie z gruntem na całej jego długości