4 stycznia 2021
siatki wielkopolskie

Postawienie ogrodzenia wokół własnej posesji umożliwia wyznaczenie granic działki i zabezpieczenie nieruchomości. Duży wybór ogrodzeń posesyjnych pozwala na dopasowanie ich do stylu wykończenia domu, dzięki czemu uzyskać można spójną wizualnie całość. Czy w kwestii wyboru i montażu ogrodzenia istnieje pełna dowolność? Co mówią przepisy prawa budowlanego na temat wysokości ogrodzenia?

Przepisy dotyczące ogrodzeń

Według przepisów zawartych w Ustawie – prawo budowlane z dnia 07.07.1994 ogrodzenia, które nie przekraczają wysokości 2,20 metra, nie wymagają żadnych zgłoszeń. Decydując się na panele ogrodzeniowe, siatki czy płot drewniany do tej wysokości nie musimy zajmować się żadnymi formalnościami. Jeżeli chcemy postawić ogrodzenie wyższe, to artykuł 29, punkt 2 mówi o tym, że „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m”.

Chcąc ogrodzić swoją posesję, stawiając na przykład ogrodzenie panelowe wyższe niż 2,20 metra, konieczne jest poinformowanie starostwa lub urzędu miasta o swoich planach. Zgłoszenie do urzędu należy złożyć co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem planowanych prac budowlanych. Dokument ten zawierać musi najistotniejsze informacje takie jak:

  • termin rozpoczęcia prac,
  • rodzaj ogrodzenia (np. ogrodzenie murowane, ogrodzenie panelowe, siatki ogrodzeniowe),
  • zakres planowanych prac,
  • oświadczenie o prawie do rozporządzania nieruchomością,
  • projekt ogrodzenia (szkic).

Na wybudowanie ogrodzenia po uprzednim zgłoszeniu do urzędu wyznaczony jest termin 3 lat. Jeśli prace nie rozpoczną się w tym okresie, należy ponownie złożyć dokumenty w urzędzie.

Na co zwrócić uwagę decydując się na ogrodzenie?

Wysokość ogrodzenia nie jest jedyną ważną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę przy jego budowie. Warto również zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który może zabraniać ogrodzeń murowanych a narzucać wykonanie ogrodzeń panelowych lub płotów.

Na posesjach, które w sąsiedztwie mają inne nieruchomości, najlepiej stawiać ogrodzenie wzdłuż granic działki, ale do tego potrzebne jest porozumienie z sąsiadami. W takim wypadku zgodnie z art. 154 kodeksu cywilnego – ogrodzenie służy do wspólnego użytku. Jeśli relacje z sąsiadami nie są najlepsze, najbezpieczniej będzie postawić ogrodzenie w granicach własnej działki, co pozwoli na jasną sytuację prawną.